WEDSTRIJDREGLEMENT

Rockstar Studio Contest

I. Algemeen

II. Deelname

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

IV. Uitkering Prijs

V. Gedragsregels

VI. Intellectueel eigendomsrecht

VII. Publicatie

VIII. Persoonsgegevens

IX. Aansprakelijkheid

X. Slotbepalingen